Centrul de Psihologie Practică

Psiholog profesionist - suport și servicii psihologice în
Chișinău și Moldova

Probleme în adaptarea școlară

Metode și tehnici de suport/intervenție/corecție psihologică

Programul este conceput pentru psihologi-consilieri, psihologii școlari și din instituțiile de educație timpurie, psihopedagogilor, precum și a cadrelor didactice de sprijin.

În program:

 • Adaptarea /inadaptarea școlară, delimitări conceptuale;
 • Factorii favorizanți ai adaptării/inadaptării școlare;
 • Etapele adaptării școlare;
 • Potențialul adaptiv al copiilor de vârstă școlară/ mică/medie/treapta liceală;
 • Diagnosticul nivelului de adaptare școlară;
 • Tehnologii psihopedagogice de facilitare a adaptării elevilor în mediul educațional (intervenție, psihoprofilaxie, consiliere).

Forme de lucru:

mini-lecturi, discuții, jocuri de rol, exerciții de formare a competențelor, terapie, supervizarea cazurilor practice.

Finalizând formarea, participanții vor putea:

 •  sistematiza/clasifica/structura cunoștințele/reprezentările despre modelele/tehnicile de formare/dezvoltare a adaptării eficiente a copilului;
 •  diagnostica/evalua independent gradul adaptării școlare la copii, determina factorii decizionali ai inadaptării;
 • stăpâni practica strategiilor și metodelor psihopedagogice/psihoterapeutice de lucru cu diferite tipuri de tulburări ai adaptării la copii;
 •  utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite în activitățile lor profesionale. 

Durata programului - 7 ore academice 

Costul participării:

 • 650 lei/persoană
 • participați gratis dacă aduceți 2 invitați

Data desfășurării - 24.11.2019  

Ora desfășurării - 9.30 – 14.30

 Locul desfășurării – Centrul de Psihologie Practică EGO,  Str.Eminescu 42/1 

 Moderatori: psihologii Iana Ciobanu, Oxana Revenco